Rekenvaardigheden zijn belangrijk, zowel op school als in het dagelijks leven. Het is vooral de taak van de school om kinderen goed te leren rekenen. Maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het leren rekenen van hun kind. Uit onderzoek is bekend dat een goede samenwerking tussen school en ouders positieve invloed heeft op het leren rekenen van kinderen. De landelijke ouderorganisaties en de PO-Raad hebben daarom deze brochure voor ouders en scholen ontwikkeld.

Deze brochure geeft u als ouder informatie over:

  • de wijze waarop basisscholen kinderen leren rekenen;

  • hoe ouders de rekenontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren;

  • hoe ouders hun kinderen kunnen helpen met rekenen wanneer de school huiswerk

    geeft;

  • wat ouders kunnen doen wanneer de rekenontwikkeling van hun kind extra aan-

    dacht nodig heeft. 

    Op-ouders-kun-je-rekenen-pdf.pdf