Onze school valt onder het bevoegd gezag van stichting GOO. GOO verzorgt basisonderwijs en opvang op twaalf reguliere scholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. Eén school is een interconfessionele school. De overige scholen hebben de rooms-katholieke identiteit. Alle scholen hebben elk hun eigen karakter en sfeer. Verder is onze school meer en meer op weg naar een kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar. Dit gaat de komende jaren ook bestuurlijke consequenties hebben doordat de stichting Zicht steeds nauwer samenwerkt met de stichting Fides voor kinderopvang en peuterwerk. Uiteindelijk hebben wij als stip aan de horizon één bestuurlijke organisatie voor kinddiensten, opvang, peuterwerk en onderwijs.

Het college van bestuur wordt gevormd door Dhr. Peter A.G.M. van de Sande.
 
Bezoekadres:                                                                      Postadres:
Valeriusstraat 33                                                                Postbus 39
5421 TR Gemert                                                                 5420 AA Gemert
tel. 088-0088500                                                                e-mail: info@zichtpo.nl
www.zichtpo.nl
 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:
Dhr. J. Bloemers, voorzitter
Dhr. J. van den Crommenacker, lid
Dhr. P. Verbruggen, lid
 

FIDES Kinderopvang en Peuterwerk
Valeriusstraat 33                                                               
5421 TR Gemert
Tel. 088-0088505
www.fideskinderopvang.nl