Team Kindcentrum De Klimboom schooljaar 2018-2019
In dit overzicht ontbreken op dit moment nog: Marion Derks, Carlo Verhoeven, Linda Vereijken en Silke Manders

                    
Lindy van Berkel                                 Maria Opsteen                                Miriam de Mol
pedagogisch medewerker               pedagogisch medewerker             coördinator opvang/peuterwerk


                       
Mariëlle Nooyen                                Ricki Amijs
pedagogisch medewerker                leerkracht groep 1-2-3                      


                        
Nicole Steeghs                                   Harrie Peeters                                   
leerkracht groep 1-2-3                      leerkracht groep 5-6                         


                        
Helga Hendriks-Fledderus               Janneke v.d. Einden                          Inge Poos
leerkracht groep 7-8                         leerkracht groep 1-2-3                     Sport/ en beweegcoach


                        
Mieke Vogels                                      Yvonne Veenhof-Geven                     Hans v.d. Heijden
directeur De Klimboom                    interne begeleider                              conciërge

              
Ingrid Verstraten                                  Marlous van Schijndel
coördinator TSO                                   leerkracht groep 4