Schooltijden

Wij hanteren een continurooster met de volgende schooltijden:

Maandag, dinsdag en donderdag:       8.30 - 14.45 uur
Woensdag en vrijdag:                                8.30 - 12.30 uur
 
De kinderen nemen een gezonde lunch mee naar school (brood, fruit/groenten en drinken).
Van 12.00 tot 12.45 hebben we lunch- en speelpauze. De kinderen eten in gemixte groepen.
De leerkrachten maken de indeling hiervoor en na elke vakantie wordt een nieuwe mix gemaakt.
De leerkracht blijft in de groep tijdens de lunch. Tijdens het eten en het spelen is er ondersteuning van de leraren door vrijwilligers.
 
Aanvang en einde schooltijd
De kinderen zijn welkom vanaf 10 minuten voor aanvang van de schooltijd, dus vanaf 8.20.  
's Morgens zijn de leerkrachten vanaf die tijd in de leerruimtes aanwezig voor de kinderen.
 
We maken u erop attent dat de inlooptijd bedoeld is voor de kinderen. Voor een gesprek met een leerkracht kan een afspraak gemaakt worden.  De lessen beginnen om 8.30 uur.
Alle kinderen moeten dan in hun lokaal aanwezig zijn zodat direct gestart kan worden met het programma.
Te laat op school komen is voor uw kind en voor de klas heel vervelend.
Herhaaldelijk te laat komen moet door de directie gemeld worden bij de afdeling leerplicht van de gemeente.
 
Van de ouders/verzorgers die de kinderen komen ophalen, wordt verwacht, dat zij vóór de school op de kinderen wachten en op tijd aanwezig zijn (in verband met hun eigen verantwoordelijkheid voor de kinderen buiten de schooltijden). I.v.m. de veiligheid moeten auto's worden geparkeerd op het dorpsplein, uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken.