HET GEBOUW

Kindcentrum De Klimboom bevindt zich in een M.F.A. (Multi-Fuctionele-Accommodatie) die in augustus 2011 in gebruik is genomen.
Het gebouw herbergt naast een basisschool ook een kinderdagopvang en peuterspeelzaal en is intern verbonden met de gymzaal en gemeenschapshuis D'n Eik.
Het gebouw valt in de dorpskern van De Rips direct op door zijn witte voorgevel met gekleurde ramen.

Klik hier voor foto's van en rondom het gebouw.
Klik Gebouw->Gebouw - binnenzijde voor foto's van de binnenzijde van het gebouw