Gedragsafspraken

Op De Klimboom werken we voor alle kinderen met dezelfde afspraken over hoe we om willen gaan met elkaar.
Het liefst werken we preventief zodat we zoveel mogelijk ongewenst gedrag kunnen voorkomen.
Hoe we dat doen is te lezen in ons gedragsprotocol:
Gedragsprotocol
In dit protocol is ook opgenomen hoe we omgaan met ongewenst gedrag w.o. pesten.

Sinds schooljaar 2019-2020 werken we ook met het programma KWINK voor sociaal emotioneel leren.
Met behulp van onze ervaringen willen we het eerdergenoemde gedragsprotocol herzien en moderniseren.