Op De Klimboom werken we voor alle kinderen met dezelfde afspraken over hoe we om willen gaan met elkaar.
Het liefst werken we preventief zodat we zoveel mogelijk ongewenst gedrag kunnen voorkomen.
Hoe we dat doen is te lezen in ons gedragsprotocol: zie 170131_Gedragsprotocol.pdf
In dit protocol is ook opgenomen hoe we omgaan met ongewenst gedrag w.o. pesten.