Onderwijsinspectie

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs.
Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.
Dit vindt plaats op drie niveaus:
  1. toezicht op individuele scholen en instellingen
  2. rapportages over thema's in het onderwijs
  3. toezicht op het niveau van het stelsel
Daarnaast heeft de inspectie taken in speciale categorieën van toezicht en voert ze een aantal wettelijke taken uit.
Via de onderstaande link vindt u alle informatie over de Onderwijsinspectie:
http://www.owinsp.nl