Opvoedondersteuning

Maakt u zich zorgen over uw kind?
Zijn er problemen in uw gezin?
Dan kunt u terecht bij de opvoedondersteuners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

De opvoedondersteuners zijn er voor kleine en grote vragen van ouders en jongeren.
Zij gaan samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing.

De opvoedondersteuners werken in de wijken en dorpen in de Peelregio.
Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor jeugdhulp, dichtbij huis.
Zij bekijken wat ouders en hun netwerk zelf kunnen en wat er aanvullend nodig is.

Opvoedondersteuners bieden zelf ondersteuning bij lichte hulpvragen.
Als dat nodig is kunnen zij bij complexe situaties ondersteuning van gespecialiseerde jeugd- en gezinswerkers inzetten.

Binnen ons kindcentrum werken wij samen Peter Kuiper. Hij is sinds januari 2015 de opvoedondersteuner in De Rips.

Voor meer info zie:
http://www.cjggemert-bakel.nl/

Folder opvoedondersteuner.pdf

Het is altijd mogelijk om als ouder rechtstreeks contact op te nemen met Peter.
U vindt de contactgegevens van de opvoedondersteuner op de website van het CJG
Hij is bereikbaar via tel. 0800-55 66 555 (CJG Peelland).