Passend onderwijs

In januari 2019  is het schoolondersteuningsprofiel voor ons kindcentrum voor het laatst herzien.

Hieronder vindt u de link:
Ondersteuningsprofiel 2019