In juli '15 is het schoolondersteuningsprofiel voor ons kindcentrum opgesteld.
Hieronder vindt u de link:
150710_Schoolondersteuningsprofiel_Klimboom.pdf
In het schooljaar 16-17 wordt het profiel geactualiseerd.