HUISWERKPAGINA VAN GROEP 5 EN 6

Op deze pagina kunnen ouders en kinderen terugvinden wat het huiswerk voor de kinderen is van die week.
Elke keer dat de meester huiswerk meegeeft aan de leerlingen van groep 5/6 wordt het huiswerk hieronder kort beschreven en uitgelegd.

Het huiswerk van maandag 10 december 2018

In de tweede periode van dit schooljaar, tussen de herfst- en kerstvakantie in, hebben de plus- en minsommen bij rekenen centraal gestaan voor de kinderen van groep 5/6.
De kinderen hebben de afgelopen periode flink geoefend op het, op tempo, uitrekenen van plus- en minsommen.
Aan het begin van de periode hebben ze een tempotestje plus en minsommen gemaakt.
Aan het eind van deze periode nemen we opnieuw deze tempotest af om te kijken of het rekentempo van de kinderen vooruit is gegaan.

Daarom is deze week het huiswerk voor groep 5/6, een werkblad met plus- en minsommen.
Hierin zijn 3 niveau's aangebracht.
Niveau A: somtype --> 12+9 en 16-8
Niveau B: somtype --> 67+24 en 75-18
Niveau C: somtype --> 235+423 en 518-31
Kinderen hebben zelf bepaald welk niveau ze graag thuis wilden oefenen.
Op school liggen nakijkbladen klaar waarmee kinderen hun eigen werk kunnen nakijken.

Het is de bedoeling dat de kinderen uiterlijk maandag 17 december het door hun gekozen werkblad nagekeken inleveren.

In november geen huiswerk in groep 5/6
Vanwege de surprise in groep 5/6 en de ik-doos-spreekbeurten die deze maand van start zijn gegaan, hebben we besloten om de kinderen van groep 5/6 even geen huiswerk te geven.
Na 5 december starten we het huiswerk voor de leerlingen van groep 5/6 weer op.

Het huiswerk van maandag 29 oktober 2018

Vandaag zijn we in groep 5/6 gestart met het thema: Jong en Oud.
Het is de bedoeling dat de kinderen deze week thuis op zoek gaan naar een foto van toen zij zélf klein waren.
Bij deze foto moeten zij kunnen vertellen wat er op te zien is. Wat is het verhaal bij de foto? Wanneer is hij gemaakt? Hoe oud waren ze toen? Waar is hij gemaakt? 
Het is de bedoeling dat ze dit kort noteren bij de foto die ze meenemen. 

De foto's mét het verhaal erbij moeten uiterlijk op maandag 5 november ingeleverd worden in de inleverbak in de klas.

Het huiswerk van maandag 22 oktober 2018

Deze week hebben de kinderen van groep 5/6 een blad mee naar huis gekregen met Engels woordjes en de Nederlandse betekenis van deze woorden.
Deze woorden zijn afkomstig uit de eerste twee lessen Engels.

Het is de bedoeling dat de kinderen de woordjes en zinnen gaan leren voor een toetsje Engels.
De kinderen moeten de Nederlandse betekenis kunnen noemen wanneer aan hen een Engels woord/zin wordt gevraagd, en andersom.
U kunt uw kind helpen door hem/haar een aantal keer te overhoren.

Verder is er samen met de leerlingen besproken hoe ze de Engelse woordjes en zinnen thuis het beste kunnen leren. Óók weten de kinderen dat ze beter iedere dag 15 minuten kunnen oefenen, dan een langere tijd op de allerlaatste dag voor de toets.

Op maandag 29 oktober moeten de kinderen de betekenissen van de Engelse woordjes en zinnen kennen.

Het huiswerk van maandag 24 september 2018

Deze week zijn de leerlingen van groep 5/6 begonnen met een nieuw kortlopend I.P.C.-thema waarbij het vakgebied muziek centraal staat. Tijdens dit thema zullen we een start gaan maken om het vakgebied muziek op onze school een extra "boost" te geven.
We willen een "playlist" aan gaan leggen met de favoriete muziek van de kinderen in de klas.
Als huiswerk krijgen de kinderen daarom deze week de volgende opdracht:
 • Maak een top 3 van liedjes die jij leuk vindt.
 • Probeer in deze lijst wanneer mogelijk ook 3 liedjes te noteren met elk een andere muziekstijl.
 • Noteer van elk lied de titel en de artiest.
 • Wanneer mogelijk mag je ook de exacte youtube-link noteren van het lied. Zo kunnen wij als groep de liedjes gemakkelijker vinden.
 • Als je weet binnen welke muziekstijl jouw liedje hoort. Probeer dit er dan ook bij te noteren.
Lever je lijstje met je top 3 uiterlijk 1 oktober in, in de inleverbak in de klas.

Het huiswerk van maandag 17 september 2018

Deze week hebben de leerlingen van groep 5/6 als huiswerk een werkblad meegekregen voor rekenen.
De leerlingen gaan aan de slag met keersommen.
Hierbij zijn er allerlei manieren om de keersommen uit te kunnen rekenen op een vlot tempo.

1. Verdubbelingsregel:

3x8 is 24
6x8 is 48 (het getal 3 is verdubbeld, dus de uitkomst verdubbelt ook)

2. Buursommen

10x9=90
9x9=81 (9minder)

5x7=35
6x7=42 (7 meer)

3. Omkeringen

7x5=35
5x7=35 (omgekeerde som geeft dezelfde uitkomst)

4. Sprongen op de getallenlijn

Voor kinderen die écht veel moeite hebben met de keersommen kunnen deze inzichtelijk worden gemaakt door herhaald dezelfde sprongen te maken op de getallenlijn.

Afbeeldingsresultaat voor keersom getallenlijn

Voor kinderen die de keersommen nog lastig vinden is het daarnaast beter om iedere dag 20 sommen te maken, dan in 1 keer het gehele blad. (100 sommen)
Uiterlijk maandag 24 september moeten de bladen op school weer zijn ingeleverd.

Het huiswerk van maandag 10 september 2018

Tijdens ons I.P.C.-thema: Hoe leren wij? hebben we het in groep 5/6 vandaag gehad over het belang van ontbijten, voor het brein.
Onze hersenen hebben "brandstof" nodig om goed te functioneren, en daarbij is het belangrijk dat kinderen, al vóórdat ze naar school gaan, deze "brandstof" tot zich nemen in de vorm van een gezond ontbijt.  

Om te kijken wat kinderen thuis 's morgens eten voordat ze naar school gaan hebben we een padlet gemaakt.
Deze week is het de bedoeling dat de kinderen hun ontbijt gaan "posten"op de onderstaande padlet.

https://padlet.com/h_peeters/dnfs78dys8fk

De kinderen kunnen beschrijven wat ze als ontbijt hebben gegeten.
Het is belangrijk dat ze boven hun "posts" hun eigen naam en de datum van die dag gebruiken als titel.
Ook kunnen ze een foto maken van hun ontbijtje en deze toevoegen aan hun "post".(niet verplicht)
Wellicht hebben de kinderen bij dit laatste wat hulp nodig van hun ouders.

Natuurlijk mogen kinderen deze week ieder dag hun ontbijt op de padlet toevoegen, maar het is in ieder geval de bedoeling dat alle kinderen deze week minimaal 1x hun ontbijt hebben "gepost"

Uiterlijk op maandag 17 september moet er minimaal 1x een ontbijt zijn gepost op de padlet door iedere leerling. (vaker mag natuurlijk altijd)

Het huiswerk van maandag 3 september 2018

Vorige week hebben de kinderen van groep 5/6  bij het I.P.C.-thema: Hoe leren wij? gewerkt aan een interview.
De leerdoelen die aan het maken van dit interview waren verbonden zijn:
 • Ik kan 10 goede vragen bedenken en opschrijven om iemand te interviewen
 • Ik kan een interview afnemen en de antwoorden vastleggen om iets te onderzoeken

De kinderen hebben allemaal een vragenlijst gemaakt van minimaal 10 vragen, en deze week is het de bedoeling dat ze deze vragen gaan stellen aan degene die zij hebben gekozen voor het interview. Enkele kinderen hadden helaas nog niet alle 10 de vragen af. Zij hebben wellicht nog wat hulp nodig om 10 goede vragen te verzinnen.
De vragen gaan allemaal over iets, wat de persoon die de kinderen hebben gekozen, goed kan, of over het beroep van deze persoon.
Dat kan dus de vader of moeder zijn, maar ook een tante, oom, opa of oma.
Kinderen gaan met het interview onderzoeken hoe iemand zijn/haar beroep geleerd heeft, of datgene wat hij/zij goed kan.
Op deze manier onderzoeken ze wat een volwassene allemaal moet doen om iets te leren.

Het is de bedoeling dat alle kinderen deze week het interview gaan afnemen.
Ook is het de bedoeling dat ze de antwoorden op de één of andere manier gaanvastleggen.
Voorbeelden van manieren om een interview vast te leggen zijn:

 • Antwoorden opschrijven
 • Het interview uittypen en de antwoorden erbij typen.
 • De vragen mailen naar iemand en deze persoon de antwoorden terug laten mailen
 • Het interview filmen
 • Een geluidsopname maken van het interview
Geluidsopnames, filmpjes, e-mails, etc. mogen per mail worden ingeleverd bij meester harrie: harrie.peeters@stichtinggoo.nl
De kinderen kunnen hun vragen ook inleveren in de rode inleverbak in het lokaal van groep 5/6 als ze bijvoorbeeld de antwoorden hebben geschreven of uitgeprint.

Is het nu zo dat ze een oom of tante of ander persoon hebben gekozen die ver weg woont, zou het interview ook eventueel telefonisch kunnen worden afgenomen, of via skype, of op andere manieren.
We hopen dat u uw kind dan wilt helpen om contact te maken met de persoon die ze graag willen interviewen.

Het is de bedoeling dat alle kinderen uiterlijk maandag 10 september de interviews hebben afgenomen en de antwoorden hebben ingeleverd via e-mail of in de inleverbak.