Informatieavonden

Bij de start van het schooljaar is er in iedere groep een informatieavond gehouden voor ouders, waarin de leerkrachten informatie gaven over de dagelijkse gang van zaken in elke groep.
Hieronder kunt u de presentaties terugvinden van deze informatieavonden bij de start van het schooljaar.

Presentatie informatieavond groep 3-4-5

Presentatie informatieavond groep 6-7-8