Basisonderwijs

Je kind krijgt bij ons openbaar basisonderwijs. Zoals je hier kunt lezen, werken we met ontdekkend leren (International Primary Curriculum (IPC). Het doel? Ervoor zorgen dat jouw kind klaar is voor de toekomst!

Zo leert je kind:
 • Leren door te ontdekken en experimenteren
 • Problemen op te lossen
 • Zelfstandig te werken
 • Samen te werken
 • Vragen te stellen
 • Leren van je omgeving
 • Creatief denken
 • Op een innovatieve manier oplossingen bedenken
Dit noemen we ook wel 21e-eeuwse vaardigheden. We werken hiervoor samen met bedrijven en organisaties uit de buurt.

Muziekonderwijs
Muziek kan je kind troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Daarom vinden wij muziekonderwijs zo belangrijk. We geven bewust ruimte aan cultuur. Onze vakspecialist geeft zijn kennis en kunde door aan ons team door het geven van voorbeeldlessen en co-teaching. Zo leren wij van en met elkaar.

We vinden dit belangrijk, omdat muziekonderwijs:
 • Een positieve invloed heeft op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
 • De creatieve ontwikkeling van je kind bevordert
 • Zorgt voor meer zelfvertrouwen
 • Zorgt dat kinderen beter kunnen associëren
 • Bijdraagt aan probleemoplossend denken
Alle kinderen krijgen te maken met muziekonderwijs. Dit verweven we met de methode van IPC. We linken dus altijd aan een thema. 

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 6 tot en met 8. Uit elke jaargroep worden door de kinderen zelf twee tot drie leerlingen gekozen. De leerlingenraad vergadert regelmatig. Zo kunnen de kinderen meedenken over dingen die op school gebeuren.

Combinatiegroepen
Op onze school werken we met combinatiegroepen. Lees daar hier meer over.

Aanmelden
Wil je je kind graag aanmelden voor onze basisschool? Dat kan op ons kindcentrum. Je kunt een afspraak maken via 0493 - 59 93 60 of mailen naar klimboom.info@stichtinggoo.nl.