Verlofaanvraag

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?
Je mag je kind niet zomaar mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doe je dit wel, dan overtreed je de leerplichtwet. Alleen in uitzonderlijke gevallen kun je bij de kindcentrumleider een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts één keer per schooljaar.

Voorwaarden
Wil je een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties indienen? Dan moet je aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van jou of je partner (je hebt bijvoorbeeld seizoensgebonden werk of werk met een piekdrukte tijdens de schoolvakanties);
  • Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie;
  • Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal tien schooldagen. 
Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie
Voldoet jouw situatie aan de voorwaarden, dan kun je een verlofaanvraag indienen met het verlofformulier. Deze verlofaanvraag moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de kindcentrumleider van de school. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. Er kan om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige worden gevraagd. Indien nodig kan de kindcentrumleider de leerplichtambtenaar om advies vragen. 

Voor de meest recente informatie over de leerplicht kun je terecht op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.