Medezeggenschap

KC-raad
De kindcentrumraad of de KC-raad bestaat uit gekozen ouders en gekozen personeelsleden. Ongeveer zes keer per jaar denken ze mee over wat er op school gebeurt (beleid). Zo wordt er gesproken over bijvoorbeeld het KC-plan, de schoolontwikkeling of het formatieplan.

GOO-raad
Ons kindcentrum is onderdeel van GOO Opvang en Onderwijs. GOO heeft als overkoepelende stichting van dertien kindcentra in Gemert en omstreken een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GOO-Raad) voor zaken die alle scholen aangaan. Ook de GOO-raad heeft op diverse terreinen informatie-, advies- en instemmingsrecht.

Meepraten?
Wil je graag betrokken zijn bij het kindcentrum van je kind en lijkt het je leuk om deel te nemen in de KC-raad of de GOO-raad? Mail dan even naar kindcentrumleider Monique Peeters via monique.peeters@stichtinggoo.nl of direct naar de GOO-raad via goo-raad@stichtinggoo.nl. Je bent van harte welkom om eens een avond mee te praten om te kijken of het iets voor je is.