Team

Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn de vaste gezichten voor jouw kind. Omdat we een klein kindcentrum in een dorpse omgeving zijn, is de kans groot dat je kind al snel iedereen kent.

Ons kleine team bestaat uit twaalf tot veertien mensen. Dat biedt voordelen. We kennen elkaar goed. De lijntjes zijn kort en we spreken elkaar aan op gemaakte afspraken.

Samen groeien
Ons team bestaat uit energieke, bevlogen en hardwerkende mensen. Ons doel: zorgen dat onze kinderen klaar zijn voor de toekomst. Dat doen we door:
  • Zo goed mogelijk naar elkaar, de kinderen en ouders luisteren
  • Aandacht hebben voor elkaar
  • Onszelf te ontwikkelen (als individu, als team en als kindcentrum)
  • Elkaar te helpen
  • Te leren van en met elkaar
  • De ruimte te nemen om te experimenteren en fouten te maken