Oudervereniging

Aan onze school is een oudervereniging verbonden, welke zich ten doel stelt de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. Het belang van de kinderen moet hierbij te allen tijde voorop staan.
Dit houdt in: een goede verstandhouding van de oudervereniging met de MR, de leerkrachten en met het bestuur op afstand. 

De OV is actief betrokken bij activiteiten en festiviteiten op school. Op onze school ondersteunt de OV het team bij een aantal niet-onderwijskundige activiteiten (o.a. sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje, atletiekdag en afscheidsavond groep 8).
Daarnaast ondersteunt de OV de coördinator in verkeerszaken (brigadiers) en organiseert de OV eenmaal in de twee jaar (buiten schooltijd) een typecursus, waaraan de leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen deelnemen. Eén keer per jaar, zorgt de OV voor een schoolfotograaf, die op dat moment een klassenfoto en individuele foto maakt.

De oudervereniging heeft een huishoudelijk reglement. Reglementair bestaat het bestuur van de oudervereniging uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden. Deze worden gekozen door de ouders, die lid zijn van de oudervereniging. Jaarlijks houdt de oudervereniging een ledenvergadering.
In deze vergadering legt de OV verantwoording af over het gevoerde beleid, worden eventuele verkiezingen gehouden en wordt een onderwijskundig of opvoedkundig thema aan de orde gesteld.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt eenmaal per jaar betaald en bedraagt € 20 per kind. Voor kinderen die instromen vanaf 1 januari, is het eerste jaar 50% van de contributie verschuldigd.
Betaling geschiedt na ontvangst van een factuur die per post of per email wordt verstuurd.
De ouderbijdrage wordt beheerd door de oudervereniging en wordt niet voor directe schoolzaken ingezet.
 
Leden van de oudervereniging:
Voorzitter:                            Lizette van Sleurwen
Penningmeester:               Marc Picavet    
Secretaris:                             Evy Huvenaars                                        
Leden:                                     Marian  Martens                                             
                                                   Lian van de Zanden
                                                   Claudia van de Mortel
                ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   Marieke Azzaoui
 
Hun contactgegevens vindt u in het informatieboekje