Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Uit iedere jaargroep worden door de kinderen zelf 2/3 leerlingen gekozen die hierin plaatsnemen. 
Zij vergaderen regelmatig om mee te denken over diverse zaken die de school en de kinderen op onze school aangaan.
                                                                
De leden vinden het heel belangrijk dat:
- kinderen zich thuis voelen op De Klimboom
- iedereen goed met elkaar omgaat
- er bijna geen ruzies zijn
- er niet gepest wordt en ook niet teveel geplaagd
- de school een vrolijke plek is voor iedereen
- er geen geklier is
- ze meehelpen met de school beter maken. Dat alles goed goed blijft gaan
- ze ook goed voor de school zorgen
- de kinderen goed samen spelen
- het schoolplein netjes is
- we gezond bezig zijn en veel buiten spelen

De leden nemen onderwerpen uit de groepen mee naar de vergaderingen en koppelen in de klas terug wat er besproken is.