Welkom op de pagina van de leerlingenraad!
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Uit iedere jaargroep worden door de kinderen zelf 2/3 leerlingen gekozen die hierin plaatsnemen. Zij vergaderen regelmatig om mee te denken over diverse zaken die de school en de kinderen op onze school aangaan.


Schooljaar 18-19

Groep 5-6:     Bas                                 (gr.6)
                        Elke                                (gr.6)
                        Floor                              (gr.6)

Groep 7-8:    Teun                               (gr.7)   
                       Romy                              (gr.7)

                       Daniëlle                         (gr.8)
                       Lieve                               (gr.8)
                       
                                               
De leden vinden het heel belangrijk dat
- kinderen zich thuis voelen op De Klimboom
- iedereen goed met elkaar omgaat
- er bijna geen ruzies zijn
- er niet gepest wordt en ook niet teveel geplaagd
- de school een vrolijke plek is voor iedereen
- er geen geklier is
- ze meehelpen met de school beter maken. Dat alles goed goed blijft gaan
- ze ook goed voor de school zorgen
- de kinderen goed samen spelen
- het schoolplein netjes is
- we gezond bezig zijn en veel buiten spelen

De leden nemen onderwerpen uit de groepen mee naar de vergaderingen en koppelen in de klas terug wat er besproken is.