Bibliotheek op school

De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin biblio­theken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.
Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal.
Op school is een mooie, aantrekkelijke bibliotheek ingericht.
De collectie is actueel en gevarieerd, en afgestemd op de leesinteresses van de kinderen en de leesbehoeften van de groepen.
Alle leerlingen kunnen boeken lenen uit de collectie van de schoolbibliotheek, die ze zowel op school als thuis kunnen gebruiken.
Alle kinderen krijgen een bibliotheekpas die ze zowel op school als in de vestigingen van Bibliotheek De Lage Beemden www.bibliotheeklagebeemden.nl kunnen gebruiken.
 
Een ander onderdeel van de Bibliotheek op School is het opstellen en werken met een leesplan.
De school heeft, samen met de leescon­sulent van de bibliotheek, een leesplan opgesteld.
Met dit leesplan werkt de school structureel, van groep 1 t/m groep 8, aan het versterken van leesbevordering en taalontwikkeling. We werken nauw samen met de pedagogisch medewerkers zodat er een plan is voor alle kinderen van 0-13 jaar van het kindcentrum.
 
De Bibliotheek op School, oftewel het KlimBoS, is op alle schooldagen geopend van 8.20 tot 8.30 uur, tijdens de inlooptijden dus!
 
Voor de jongste kinderen blijft op woensdagochtend extra begeleiding aanwezig.