Kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang
Meest recente inspectierapporten:
BSO:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=79086
Kinderdagverblijf
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=78892

2016-02-23 Inspectierapport Fides kdv Klimboom.pdf

Combinatiegroep dagopvang en peuterwerk
In ons kindcentrum wordt dagopvang en peuterwerk aangeboden in onze combinatiegroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen
van de dagopvang en het peuterwerk krijgen een gezamenlijk aanbod. Natuurlijk is de basisschool hierbij betrokken om zo spelen,
ontwikkelen, leren en opvang goed op elkaar aan te laten sluiten.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij ons een fijne tijd hebben, we willen een plek zijn waar kinderen volop de ruimte en gelegenheid krijgen om te experimenteren en te ontdekken. Daarnaast vinden we het een sterk punt van onze groep dat alle kinderen uit de Rips bij ons terecht kunnen, zowel voor het peuterwerk als de opvang. Deze locatie is daarmee een belangrijke ontmoetingsplek van waaruit kinderen later naar de basisschool gaan. Een leuke bijkomstigheid is het contact wat ouders met elkaar kunnen krijgen door het terugkerende bezoek aan de combinatiegroep. Omdat de kinderen op vaste tijden de combinatiegroep bezoeken ontmoeten zij daar dezelfde pedagogisch medewerkers en kinderen. Dit is een fijne basis om contacten op te bouwen, rekening te leren houden met elkaar en vertrouwen te hebben in de wereld om hen heen. De basis van onze dienstverlening is spelen en ontwikkelen. Voor het spelen en ontwikkelen werken wij op de dagopvang op dezelfde manier als bij het peuterwerk. Onder spelen en ontwikkelen verstaan wij: spelenderwijs werken aan ontwikkeling. Dit doen we op basis van thema's die voor kinderen actueel zijn, bijvoorbeeld ziek zijn, familie of vakantie. Ook is er tijd en aandacht voor kinderen die net dat beetje extra nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een taalachterstand.
Wij werken met een VVE programma waarin een doorgaande lijn gewaarborgd blijft.

Omdat wij bij het peuterwerk een gestructureerd speel- en ontwikkelingsprogramma aanbieden (VVE), is het belangrijk dat deze peuters minimaal 2 dagdelen komen. U geeft zelf een ochtend en een middag naar voorkeur aan. Wij komen zoveel mogelijk aan de wensen van de ouders tegemoet, maar geeft u ook altijd een 2e of 3e voorkeur aan indien een groep vol zit.
Alle kinderen van de dagopvang van 0 tot 4 jaar kunnen 52 weken per jaar bij ons terecht. De kinderen van het peuterwerk zijn tijdens de schoolvakanties afwezig.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse Opvang is bedoeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar).
U kunt kiezen uit diverse pakketten; de kinderen kunnen voor en/of na schooltijd, op roostervrije dagen en/of tijdens de schoolvakanties bij ons terecht.
Buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Na schooltijd eten de kinderen samen fruit en krijgen iets te drinken. Ondertussen kunnen ze hun verhaal kwijt bij de vaste pedagogisch medewerker en bij elkaar.
Daarna worden er activiteiten aangeboden en gaan ze lekker buiten spelen.
Tijdens studiedagen of vakantiedagen kunnen de kinderen een hele dag komen spelen, er is een ruimer aanbod in activiteiten en uiteraard eten ze om 12.00 uur een boterham bij ons.
De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden.

Heeft u belangstelling voor de BSO, dagopvang en/of peuterwerk dan kunt u contact opnemen met Miriam de Mol, clustermanager Fides Kinderopvang, om een afspraak te maken voor een informatiegesprek. Via de website www.stichtinggoo.nl kunt u een inschrijfformulier downloaden.


Contactgegevens:

Miriam de Mol
miriam.demol@stichtinggoo.nl


 
Kinderopvang Klimboom                   088 - 0088 526( KDV)  en 088-0088522 (BSO)

GOOKinderopvang is een HKZ-gecertificeerde organisatie.
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.stichtinggoo.nl