IPC: inspirerend en vooruitstrevend onderwijs op de Klimboom!

GREAT LEARNING, GREAT TEACHING, GREAT FUN!

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.
 
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC- curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.
 

In de folder IPC informatie voor ouders - Dit is een IPC-school.pdf is nog meer info te vinden.
Op school is een papieren versie verkrijgbaar.In zijn verhaal waren ook mooie voorbeelden van De Klimboom verwerkt.


Op  de jaarvergadering van dinsdag 8 november '16 hield Ed van Uden van IPC-Nederland een interessante presentatie over IPC.
Zie: https://prezi.com/vv_aavibrncp/copy-of-informatie-avond-ipc-voor-ouders/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Zie ook de groepspagina's!